PERNILLE NYVANG JØRGENSEN LEDELSESSPARRING ORGANISATIONSUDVIKLING KOMMUNIKATION WORKSHOPS FOREDRAG

PERNILLE NYVANG JØRGENSEN

LEDELSESSPARRING – ORGANISATIONSUDVIKLING – KOMMUNIKATION – WORKSHOPS – FOREDRAG